The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 620 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med med et kronet C7 (Christian 7.) omkranset af teksten: COMMISSIONEN ANGAAENDE SLOTTETS BYGNING
Brevet er desuden stemplet: DANEMARC p. le B.G.B.4 / HAMBOURG. 20 MAI 1807.

16.5.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: Til / Herr Professor og Bildhugger Thorvaldsen.
Udskrift: À Monsieur / Monsr: B. Thorvaldsen. / Sculpteur et professeur de l’academie / des beaux arts à Copenhague / a / Roma. – / franco Hamburg

Abstract

Slotsbygningskommissionen meddeler, at Thorvaldsen har fået et forskud på 1000 scudi til udførelse af værkerne til Råd- og Domhuset og Christiansborg i København.

See Original

Pro Memoria.

Commissionen har med megen Fornøyelse af Herr Professorens pr: m: under 16d. Febr: d.A. til mig, Professor Hansen, erfaret den Beredvillighed, hvormed de vil paatage Dem, saavel de opgivne Medaillons Forfærdigelse i Marmor til Slottet, som de belovede Modeller til Figurerne, Medaillonnerne og Frontespidsen i det nye Raad og Domhuus; og paa det herfra intet skal være til Hinder i disse Arbeiders Begyndelse, er den Kongelige Banqve-Direction under Dags datum anmodet om igjennem Banqve Comptoiret i Altona at foranstalte ved en Banqvier i Rom udbetalt de forlangte 1000 Scudi successive som Herr Professoren med Deres Quittering derom maatte melde sig. Ved at tilkjendegive dette, kan Commissionen ey tilbageholde det Ønske, saa snart skee kan at modtage disse Arbeider, om hvis Betaling man derefter skal indgaae med allerunderdanigst Forestilling, og forventer man imidlertid nærmere Underretning om Afsendelsen.
Kiøbenhavn i Commissionen angaaende Slottets samt det nye Raad- og Domhuses Opførelse, den 16d May 1807.

C.D.F. Reventlow Hauch Peimann Knudsen Meyn C.F. Hansen Larssen Bang

/ Holm

Archival Reference
m2 1807, nr. 8
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Copenhagen Town Hall and Courthouse · Commissions, not Accepted and Unrealized · Reliefs, Classical Mythology · Thorvaldsen's Works, Payment
Persons
Jens Bang · Det kongelige bankkontor, Altona · C.F. Hansen · A.W. Hauch · Peter Meyn · Christian Ditlev Reventlow
Works
Last updated 17.10.2017 Print