6.6.1831

Sender

Fritz Paulsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All Molt’ Illustre Signor / Commendatore Thorwaldsen.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Paulsen spørger, om han må komme forbi med Fru Horn samme dag kl. 11.

Document

Høystærede gode Etatsraad Thorwaldsen
For ikke at bringe Frue HornI forgiæves til Dem, tillader jeg mig [at] spørge Dem om jeg maae komme til DemII med hende Kl 11 i Dag Formiddag.

Dersom Overbringeren beretter mig at have overleveret dette i Deres egen Haand, behøves intet Svar, med mindre at det ikke convenererIII Dem at modtage os.
= 6/6 1831.

Hengivenst
F. Paulsen!

Archival Reference

m16 1831, nr. 43

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Fru Horn er p.t. kun sporadisk identificeret, men beskrives i Baronesse Christine Stampes erindringer som en person, der har talt Paulsens sag over for Elisa Thorvaldsen. Se hendes biografi.

  2. Der har formodentlig været tale om et besøg i Thorvaldsens store værksted ved Piazza Barberini.

  3. Konvenerer, dvs. passer, jf. Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 17.02.2020