27.9.1805

Sender

Herman Schubart

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen. Et tydeligt aftryk findes fx på brev af 3.6.1808 fra Schubart til Thorvaldsen.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illmo Sigre P[adro]ne C[olendissi]mo / Sigre Alberto Thorwaldsen / Professore nell’Accademia di S.M. / Danese, celebre Scultore / a Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Schubart recommends Adam Anthony Stratenus and Cornelius Johannes Kneppelhout to Thorvaldsen.

Document

Montenero den 27 Sept: 1805

Min gode Ven Thorwaldsen! Jeg anbefaler Dem to unge Reisende Hollænder, som synes meget artige Mennesker, og som elsker lidenskabelig de skiønne Konster. Den eene heder StrateniusI og den anden KneppelhoutII. De ere os besynderlig anbefalede, og jeg kunde ikke give dem i Rom bedre Adresse end til Vor Ven Thorwaldsen som vist vil giøre sig en Forøyelse af at giøre dem bekiendt med Konst, og Konstnere i Rom. Lev vel min gode Ven, og imodtag JaquelinesIII bedste Hilsen. Jeg misunder hendes Landsmænd den Glæde at se Dem og Deres JasonIV med saa mange ypperlige Konstværker som Deres StudiumV indeholder

Deres oprigtigste

B[aron] Schubart

General Comment

Denne anbefaling sendte Stratenus til Thorvaldsen sammen med et brev fra ham selv, da han var ankommet til Rom i begyndelsen november 1805.

Archival Reference

m1 1805, nr. 25

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A52 Jason med det gyldne skind, 28.1.1803 - Senest 19.3.1803, inv.nr. A52
A822 Jason med det gyldne skind, Tidligst 19.3.1803 - 1828, inv.nr. A822

Commentaries

  1. Dvs. den hollandske jurist Adam Anthony Stratenus, der i 1805 rejste rundt i Europa.

  2. Dvs. den hollandske mediciner Cornelius Johannes Kneppelhout, der i 1805 rejste rundt i Europa.

  3. Dvs. Schubarts kone Jacqueline Schubart.

  4. Dvs. Thorvaldsens Jason med det gyldne skind, A822, som på dette tidspunkt blev hugget i marmor i Thorvaldsens værksted, se Jason og Hopes bestilling.

  5. Dvs. Thorvaldsens værksted, se evt. referenceartiklen herom.

Last updated 27.05.2014