The Thorvaldsens Museum Archives

Back to K

Cornelius Johannes Kneppelhout

Kneppelhout blev anbefalet af Herman Schubart til Thorvaldsen i brev af 27.9.1805.
Kneppelhout tog på udlandsrejse i 1805 sammen med Adam Anthony Stratenus efter sin doktorgrad 19.7.1805. De rejste 10.8.1805 fra Paris og ankom ifølge Kneppelhouts biografi til Rom 7.11.1805, jf. Handelingen van de jaarlijksche…, p. 32. Her beskrives deres rejse i detaljer, men der nævnes ikke noget om et evt. møde med Thorvaldsen eller Schubart.

I Rom kontaktede Stratenus Thorvaldsen pr. brev. Om billedhuggeren overhovedet mødte Kneppelhout eller Stratenus, er uvist, da sidstnævnte i sit brev meddeler, at han drager af til Napoli samme dag.

Kneppelhout var far til forfatteren Johannes Kneppelhout (1814-1885).

References

Last updated 27.05.2014

Cornelius Johannes Kneppelhout

1778-1818 Dutch Physician, counsel
Mentioned in1 Doc.