4.4.1819

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Abstract

Workshop accounts for the week 29.3.-4.4.1819.

Document

Li 4 Ap[ri]le 1819
 
GaetiI gior:te sette comprese
l’Ore avanzate al MercurioII :
detratto il solitoIII
BogazziIV Scudi cinque
TaccaV Scudi Tre
LiviVI Scudi quattro
 
 
 
 
[tegn for scudi] 4 – 10
[tegn for scudi] 5
[tegn for scudi] 3
[tegn for scudi] 4
–––––––
[tegn for scudi] 16.10

General Comment

Værkstedsregnskabet for værkstederne ved Piazza Barberini dækker formentlig en uges udgifter til løn. Regnskabet dækker dermed antagelig samme periode som regnskabet af 3.4.1819, men andre assistenters arbejde. Muligvis skyldes de to parallelle regnskaber, at assistenterne arbejdede i forskellige værksteder, jf. ovenstående artikel.
Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på, udover det for assistenten Gaeti specifikt nævnte. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1819.

Archival Reference

gmII, nr. 1,75

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A873 Merkur som Argusdræber, 1818, inv.nr. A873
A5 Merkur som Argusdræber, 1818, inv.nr. A5

Commentaries

  1. Dvs. Thorvaldsens assistent Gaeti.

  2. Dvs. en marmorversion af Merkur som Argusdræber, jf. A5. Formentlig er der tale om eksemplaret, A873, der 1819 blev bestilt af Christian Carl Friedrich August, men ikke leveret og først fuldendt 1822. Samme år blev statuen købt af Alexander Baring. Købt tilbage til Thorvaldsens Museum i 1938. Ifølge Fanny Caspers’ brev af 17.1.1819 var denne tidlige marmorversion bestilt af fyrst Nicolaus Esterházy, men dette kan p.t. ikke underbygges af andre kilder.

  3. En del af Gaetis løn blev udbetalt til hans hustru (hvis identitet ikke kendes); muligvis for at sikre, at i hvert fald en del af lønnen gik til husholdningen hjemme i Carrara. Se hertil f.eks. værkstedsregnskabet af 23.5.1818, hvor dette forhold omtales mere udførligt.

  4. Dvs. Thorvaldsens assistent Ercole Bogazzi.

  5. Dvs. Thorvaldsens assistent Bernardo Tacca.

  6. Enten Livi den ældre eller den yngre, jf. Livi. Allerede Thiele bemærker, at en del af assistenterne i Thorvaldsens værksted er ubekendte, se hertil Thiele III, p. 125-26, samt referenceartiklen Thorvaldsens assistenter.

Last updated 06.01.2017