25.4.1819

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Abstract

Workshop accounts for the fourth week of April 1819.

Document

li 25 Aple 1818
 
GaetiI gior[na]:te sette e mezza compreso l’Ore
avanzate cioe : quattro e mezza al GanimedeII
resto al MercurioIII : detratto il solitoIV
BogazziV ScudiVI Cinque
LiviVII Scudi quattro
TaccaVIII Scudi tre
P[er] CretaIX
Datagli una BavareseX
P[er] due lettereXI
 
 
 
 
[tegn for scudi] 4.50
[tegn for scudi] 5.
[tegn for scudi] 4
[tegn for scudi] 3
[tegn for scudi] 2.60
[tegn for scudi] – 95
[tegn for scudi] – 51
––––––––
[tegn for scudi] 20–56

General Comment

Værkstedsregnskabet for værkstederne ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter, primært til løn. Regnskabet dækker dermed formentlig samme periode som regnskabet af 24.4.1819, men andre assistenters arbejde. Muligvis skyldes de to parallelle regnskaber, at assistenterne arbejdede i forskellige værksteder, jf. ovenstående artikel.
Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på – bortset fra de for assistenten Gaetis vedkommende specifikt nævnte. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1819.

Archival Reference

gmII, nr. 1,68

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A873 Merkur som Argusdræber, 21.3.1819 - 1822, inv.nr. A873
A5 Merkur som Argusdræber, Senest 17.10.1818, inv.nr. A5
A42 Ganymedes skænker i skålen, 1816, inv.nr. A42
A41 Ganymedes rækker skålen, Tidligst 1804, inv.nr. A41
A43 Ganymedes skænker i skålen, Primo maj 1816, inv.nr. A43

Commentaries

 1. Dvs. Thorvaldsens assistent Gaeti.

 2. Dvs. en marmorversion af Ganymedes rækker skålen, jf. A41, eller Ganymedes skænker i skålen, jf. A42 eller A43. Det vides ikke præcist p.t. hvilket eksemplar, der her er tale om.
  Se desuden Thorvaldsen-kronologien.

 3. Dvs. en marmorversion af Merkur som Argusdræber, jf. A5. Formentlig er der tale om eksemplaret, A873, der 1819 blev bestilt af Christian Carl Friedrich August, men ikke leveret og først fuldendt 1822. Samme år blev statuen købt af Alexander Baring. Købt tilbage til Thorvaldsens Museum i 1938. Ifølge Fanny Caspers’ brev af 17.1.1819 var denne tidlige marmorversion bestilt af fyrst Nicolaus Esterházy, men dette kan p.t. ikke underbygges af andre kilder.

 4. En del af Gaetis løn blev udbetalt til hans hustru (hvis identitet ikke kendes); muligvis for at sikre, at i hvert fald en del af lønnen gik til husholdningen hjemme i Carrara. Se hertil f.eks. værkstedsregnskabet af 23.5.1818, hvor dette forhold omtales mere udførligt.

 5. Dvs. Thorvaldsens assistent Ercole Bogazzi.

 6. Dvs. den romerske møntenhed scudo/scudi. Se hertil referenceartiklen om datidens møntenheder.

 7. Enten Livi den ældre eller den yngre, jf. Livi. Allerede Thiele bemærker, at en del af assistenterne i Thorvaldsens værksted er ubekendte, se hertil Thiele III, p. 125-26, samt referenceartiklen Thorvaldsens assistenter.

 8. Dvs. Thorvaldsens assistent Bernardo Tacca.

 9. Ler blev anvendt til modellering af skitser (bozetti) og lermodeller; se hertil referenceartiklen Thorvaldsens værkstedspraksis.

 10. Denne bayerske kvinde er p.t. ikke identificeret.

 11. Disse to breve, for hvilke der øjensynlig er betalt porto, er p.t. ikke identificerede.

Last updated 06.01.2017