31.3.1812

Sender

Christian Daniel Rauch

Sender’s Location

Rom

Recipient

Caroline von Humboldt

Recipient’s Location

Strasbourg

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Thorvaldsen looks well in spite of his severe pains. He is working on the frieze Alexander the Great’s Entry into Babylon, cf. A503, for the Quirinal Palace in Rome.
The architect Peder Malling is involved in a domestic triangle with Thorvaldsen and Anna Maria Uhden. Thorvaldsen is going to Carrara with Rauch, and he has been appointed professor at the Accademia di S. Luca with a monthly pay. He does not want to go back to Copenhagen but expects to visit his native country at a later date.

Document

Rom 31. März 1812

Theuerste beste gnädige Frau.

[…] Thorw. troz der großen LeidenI körperlicher und der der Seele sieht wohl aus, und ißt ganz der alte Freund und göttliche Mensch wie Künstler, sogar ein fleißiger arbeitet an einem 60 PalmII langen Basrelief für Montecavallo. der Triumph Alex.III zur Verzierung der vier Wände eines Zimmers in Gips.

[…]

MallingIV (detto MalignoV) traf Th. bei Sigr. A. M.VI im Bette in Arriccia hat ungeheuren Krieg verursacht. Malling wohnt bei Th. noch. Th. ißt mit uns Mittag und Abend, führt aber Sigr. A. M. in Gesellschaft etc. etc. Th. geht mit mir nach Carrara, ist auch bei der Ak. von St. LuccaVII als ProfeßorVIII angestellt mit 25 PiasterIX Monatlich und will nicht nach Copenhg. aber hats angenommen wohl auf einige Zeit dahin zu gehnX. […]

General Comment

Dette brev giver os en helt ny viden, omend betydningen ikke er entydig. Finder Malling Thorvaldsen i seng med Anna Maria Uhden, eller er det Thorvaldsen, der træffer Malling i den situation?


Formentlig er der tale om det første, men det afhænger af læsningen og af hvilket navn, der udgør grundleddet. At Thorvaldsen og Uhden var sammen, ville i udgangspunktet ikke ville være underligt, eftersom de var mangeårige og periodevise kærester, og eftersom Uhden var mor til deres fælles søn Carlo Alberto Thorvaldsen. Sønnen var imidlertid død i løbet af sensommeren/efteråret 1811, og ifølge maleren Wilhelm Schadow, citeret bl.a. i Georg Brandes: Thorvaldsen og nogle kvinder, København 1920, p. 23-24, skete det netop pga. Anna Maria Uhdens affære med en ung dansker. Her citeret i Brandes’ oversættelse: “En ung Landsmand af ham [dvs. af Thorvaldsen] kom til Rom, forførte hans Elskede, var, som man troer, Skyld i den lille Søns Død. Der skete gruelige Ting uden Tal, om hvilke det er bedst at tie.”


Kunsthistorikerne Peter Michael Hornung og Kasper Monrad skriver i deres fælles bog C.W. Eckersberg – dansk malerkunsts fader, København 2005, p. 132, at spørgsmålet må rejses om hvorvidt, der var tale om maleren C.W. Eckersberg. Men ovenstående brevcitat fra Rauch lader til at fastslå, at der i stedet var tale om Malling og hans italienske tilnavn il maligno, den ondartede, umoralske, kunne være udsprunget af tragedien. Efter sønnens død, og formentlig også Mallings indtræden på scenen, havde Thorvaldsen og Anna Maria officielt brudt med hinanden, og netop derfor giver det mening, at der igen “udbrød voldsom krig”, som Rauch formulerer det, da Malling fandt Thorvaldsen hos den kvinde, han troede nu måske var hans. Man forstår derfor også Rauchs beskrivelse af Thorvaldsens insisterende føren hende frem efterfølgende. Året efter fødte Anna Maria hende og Thorvaldsens fælles datter, Elisa.


Brevet er citeret fra Simson, op. cit. Kun de Thorvaldsen-relevante passager er medtaget.

Archival Reference

Schiller-Nationalmuseum, Deutsches Literaturarchiv in Marbach a. N., inv.nr. 75.1373/6

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Jutta von Simson (edit.): Caroline von Humboldt und Christian Daniel Rauch, ein Briefwechsel 1811-1828, Berlin 1999, p. 121-125.

Subjects

Persons

Works

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503

Commentaries

  1. Thorvaldsen havde lidt af feber og mistet sin søn Carlo Alberto Thorvaldsen, formentlig under et rekreationsophold i Ariccia, jf. Thorvaldsen-kronologien.

  2. Dvs. palmi. Se hertil referenceartiklen vedr. datidens romerske mål- og vægtenheder.

  3. Dvs. frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, udført til Palazzo del Quirinale i Rom.

  4. Dvs. den danske arkitekt Peder Malling.

  5. Dvs. “den umoralske” eller “den ondskabsfulde”. Ordspillet på Malling/maligno opstod formentlig på grund af affæren med Thorvaldsens elskerinde.

  6. Dvs. Thorvaldsens mangeårige kæreste Anna Maria Uhden.

  7. Dvs. det pavelige romerske kunstakademi Accademia di S. Luca.

  8. Jf. Thorvaldsen-kronologien af 6.3.1808.

  9. Romersk møntenhed, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder.

  10. Thorvaldsen besøgte København for første gang siden sin afrejse 3.10.181911.8.1820.

Last updated 21.04.2020