1.8.1844

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Collin has learned that his first letter has not arrived, so he repeats the essence of its contents. The packing of Thorvaldsen’s estate in Rome goes well; previously unknown works and letters have turned up during the clearing. Johan Bravo is praised for his excellent efforts.

Document

Allernaadigste Konge

Da jeg i Dag erfarer, at min allerunderdanigste Beretning af 29de
forrige Maaned, som samme Dags Formiddag blev afleveret i Deres Majestæts Forgemak, ikke er bragt tilveie forinden Deres Majestæts Afreise, bør jeg ikke undlade herved at meddele Indholdet.

Breve fra Rom af 14deI og 15deII forrige Maaned fra ThieleIII, BravoIV og RicciV melde:

at IndpakningenVI af de Thorvaldsenske Sager gaaer rask og uforstyrret frem;

at 17 Kasser ere lukkede; at det øvrige, som findes i Via sistinaVII, vil fylde 6 Kasser, og at Indpakningen dernæst vil begynde i StudierneVIII ;

at Indpakningen vil, naar intet uforudseeligt indtræffer, være heel færdig sidst i August eller først i September;

at der i Kroge og Kiældere findes mange værdiefulde Ting, som man ingen Ahnelse har havt om, selv et Basrelief i Marmor: Musernes Dands paa HeliconIX ; Thiele siger i den Anledning, at han kommer til at skrive et heelt Supplementbind til Thorvaldsens BiographieX. Blandt de fundne, i Tønder eller Bøtter henlagte, Ting ere Tegninger, BreveXI høiest interessante fra Thorvaldsens FaderXII &c.

at BravoXIII er utrættelig, bevidner Thiele med de Ord, at det vilde have været et stort Tab for MuseetXIV hvis han ikke havde været der; det var ham som i en Kielder blandt Gruus og Marmorbrokker fandt hiint Basrelief.

Af Forestaaende vil allernaadigst erfares at Rygtet om en nedlagt ProtestXV fra Bayerns og Würtembergs Side er ugrundet.

Hvilket saaledes gientagende i dybester Underdanighed berettes.

Kiøbenhavn, d. 1 Aug 1844 allerunderdanigst

Collin

[I venstre spalte foroven på første side:]
Fra Conferentsraad Collin.

[I venstre spalte på første side med blyant:]
siden fundet altsaa ej afsendt dette

General Comment

Frem til og med “ugrundet.” er brevet skrevet af en anden end Collin selv. Men slutningen af brevet fra og med “Hvilket saaledes …” samt blyantspåskriften er ganske sikkert egenhændig.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 222

Thiele

Brev- og tegningefundet omtalt Thiele I, p. IV-XVI (omend i ændret form, især hvad angår fundet af faderen Gotskalk Thorvaldsens breve).

Other references

Subjects

Persons

Works

A705 Musernes dans på Helikon, 1806, inv.nr. A705

Commentaries

 1. Dvs. Thieles brev til Collin af 14.7.1844.

 2. Dvs. Bravo og Riccis brev af 15.7.1844 til Eksekutorerne for Thorvaldsens bo.

 3. Dvs. Thorvaldsens første biograf, den danske forfatter mm. Just Mathias Thiele, der efter Thorvaldsens død blev sendt til Rom for at sørge for at mest muligt af boet kom til Danmark, jf. hans biografi og referenceartiklen Arkivets historie.

 4. Dvs. den dansk-tyske maler, konsul mm. Johan Bravo, der havde fået til opgave at forestå nedpakningen af Thorvaldsens sager i Rom.

 5. Dvs. den italienske advokat Filippo Ricci, der var en af eksekutorerne i Thorvaldsens bo.

 6. Dvs. nedpakningen af Thorvaldsens dødsbo i Rom efter hans død 24.3.1844.

 7. Dvs. Thorvaldsens bolig og arbejdsværelse i Casa Buti, Rom.

 8. Dvs. i Thorvaldsens værksteder omkring Piazza Barberini i Rom, jf. referenceartiklerne Thorvaldsens store værksted ved Piazza Barberini og Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini.

 9. Dvs. det ikke helt fuldendte marmorrelief Musernes dans på Helikon, A705, fra 1806.

 10. Thiele udgav sin første Thorvaldsen-biografi i årene 1831-50 og sin anden 1851-56, på baggrund af de mange nye breve og dokumenter, der beskrives her. Læs mere herom i hans biografi og referenceartiklen Arkivets historie.

 11. Se hertil referenceartiklen Arkivets historie.

 12. Dvs. Gotskalk Thorvaldsen.

 13. Dvs. den dansk-tyske maler, konsul mm. Johan Bravo, der havde fået til opgave at forestå nedpakningen af Thorvaldsens sager i Rom.

 14. Dvs. Thorvaldsens Museum, der var under opførelse i København. Det åbnede 18.9.1848.

 15. Mange fremførte i forbindelse med Thorvaldsens død krav om at få udleveret værker o.a., som Thorvaldsen angiveligt havde lovet dem før sin død. Heriblandt var kongen af Bayern Ludwig 1. og kongen af Württemberg Wilhelm 1. Se hertil Thieles brev til Collin af 13.6.1844.

Last updated 15.06.2017