The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2073 of 10246
Sender Date Recipient
Gerhard Stub [+]

Sender’s Location

Livorno

31.12.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: S T Herr Professor A. Thorvaldsen Ridder af Dannebrog &c &c &c Rom

Abstract

Stub asks Thorvaldsen to let him know if Atanazy Raczyński’s statue of Ganymede, cf. A41, is finished so that it can be shipped to Szczecin.

See Original

Livorno den 31die Decbr 1818

Idet vi have den Ære at tilstille Herr Professoren et med Posten igaar fra d’Herrer J.C. Löwe & Co i Bromberg erholdt Brev, hvori det formodentlig vil vorde Dem meddeelt at dette Handelshuus har overtaget Besørgelsen af en af Deres Velbaarenhed for Herr Grev v: Raczinsky forfærdiget Statue, have vi tillige tjenstligst villet underrette Herr Professoren om at vi nu for Øieblikket have et skib under Ladning directe til Stettin, da vi bør ansee denne Leilighed bequem og passende for Afsendelsen.
Det i det Foregaaende omtalte Skib vil sandsynligviis blive færdig at seile herfra om 4 à 5 Uger og da det synes at være Vedkommende vigtigt at vide om Statuen kan blive færdig og befordert hertil inden den Tid er forløben, da ere vi saa frie, at udbede os Deres behagelige Advis om hvorvidt det vil være udførligt eller ei at besørge Afskibningen med det til Stettin bestemte Skib.

I den Formodning at det mueligen kan interessere D:V: undlade vi ei at tilføie, at vi nu have en sikker og god Skibsleilighed directe til Kjøbenhavn.

Vi have den Ære at undertegne

Herr Professoren

beredvillige og ærbødige
Stub & Co.

General Comment

Dette brev rummede det omtalte brev af 15.12.1818 fra Joh. Carl Löwe, som i sin tur indeholdt Atanazy Raczyńskis brev af 4.12.1818. De tre breve omhandlede transporten af Raczyńskis Ganymedes-statue fra Rom til Posen / Poznań, hvor Löwe og Stub skulle fungere som speditører.


Transporten blev imidlertid ikke til noget på dette tidspunkt, fordi statuen ikke var klar til afsendelse i Thorvaldsens værksted i Rom. Den blev først færdighugget i foråret 1821 og sendt til Polen derefter.

Archival Reference
m5 1818, nr. 94
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Joh. Carl Löwe · Atanazy Raczyński
Works
Last updated 25.09.2018 Print