31.12.1818

Sender

Gerhard Stub

Sender’s Location

Livorno

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: S T Herr Professor A. Thorvaldsen Ridder af Dannebrog &c &c &c Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Stub asks Thorvaldsen to let him know if Atanazy Raczyński’s statue of Ganymede, cf. A41, is finished so that it can be shipped to Szczecin.

Document

Livorno den 31die Decbr 1818

Idet vi have den Ære at tilstille Herr Professoren et med Posten igaar fra d’Herrer J.C. Löwe & CoI i BrombergII erholdt BrevIII, hvori det formodentlig vil vorde Dem meddeelt at dette Handelshuus har overtaget Besørgelsen af en af Deres Velbaarenhed for Herr Grev v: RaczinskyIV forfærdiget StatueV, have vi tillige tjenstligst villet underrette Herr Professoren om at vi nu for Øieblikket have et skib under Ladning directe til StettinVI, da vi bør ansee denne Leilighed bequem og passende for Afsendelsen.
Det i det Foregaaende omtalte Skib vil sandsynligviis blive færdig at seile herfra om 4 à 5 Uger og da det synes at være Vedkommende vigtigt at vide om Statuen kan blive færdigVII og befordert hertil inden den Tid er forløben, da ere vi saa frie, at udbede os Deres behagelige AdvisVIII om hvorvidt det vil være udførligt eller ei at besørge Afskibningen med det til Stettin bestemte Skib.

I den Formodning at det mueligen kan interessere D:V:IX undlade vi ei at tilføie, at vi nu have en sikker og god SkibsleilighedX directe til Kjøbenhavn.

Vi have den Ære at undertegne

Herr Professoren

beredvillige og ærbødige
Stub & Co.

General Comment

Dette brev rummede det omtalte brev af 15.12.1818 fra Joh. Carl Löwe, som i sin tur indeholdt Atanazy Raczyńskis brev af 4.12.1818. De tre breve omhandlede transporten af Raczyńskis Ganymedes-statue fra Rom til Posen / Poznań, hvor Löwe og Stub skulle fungere som speditører.


Transporten blev imidlertid ikke til noget på dette tidspunkt, fordi statuen ikke var klar til afsendelse i Thorvaldsens værksted i Rom. Den blev først færdighugget i foråret 1821 og sendt til Polen derefter.

Archival Reference

m5 1818, nr. 94

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A41 Ganymedes rækker skålen, Tidligst 1804, inv.nr. A41

Commentaries

 1. Dvs. den tyske handelsmand Joh. Carl Löwes virksomhed.

 2. Dvs. det nuværende Bydgoszcz, ca. 130 km nordøst for Poznań.

 3. Dvs. brev af 15.12.1818 fra Löwe, som i sin tur indeholdt Atanazy Raczyńskis brev af 4.12.1818.

 4. Dvs. den polske greve Atanazy Raczyński.

 5. Dvs. Thorvaldsens statue Ganymedes rækker skålen, jf. A41 og A854, som Raczyński havde bestilt tidligere i 1818. Læs mere om statuen i Raczyńskis biografi.

 6. Stettin ligger ca. 220 km nordvest for Raczyńskis hjemby, Poznań / Posen i det vestlige Polen og ville derfor have været en velegnet første destination for transport af statuen.

 7. Statuen blev ikke færdig før foråret 1821, se den generelle kommentar.

 8. Et evt. svarbrev fra Thorvaldsen kendes ikke.

 9. Det vil sandsynligvis sige Deres Velærværdighed.
  Se Ordbog over det danske Sprog.

 10. Denne skibslejlighed benyttede Thorvaldsen dog ikke.

Last updated 25.09.2018