The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1982 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Rom

25.8.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Rom den 25 Augustus 1818

Jeg maatte drage bort i gaar fra Albano uden at see Dem min kiereste Thorwaldsen; thi da jeg var hos Dem var De ude. Nu kommer jeg i Morgen Aften til Dem, fordi jeg har lovt den gamle Baron Brown at bringe ham til Rom Torsdag Morgen, og eftersom der er ankommen til Dem vedlagte store Depeche fra en Cardinal, saa sender jeg Dem den, i den Formodning at maaskee dens Indhold kunde giøre det nødvendig at De fulgte med. Hils tusinde og tusinde gange den gode og kiere Miss Mackenzie som hendes Tante fra Deres

oprigtigste Ven

Baron Schubart

Archival Reference
m5 1818, nr. 58
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 406.
Persons
Frances Mackenzie · Anne Proby
Last updated 17.10.2013 Print