The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1327 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Sort laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen.
Poststemplet: “113 LIVOURNE” samt “12 FEVRI[ER]”.

6.2.1814 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’Illmo Sigr / Sig Cavaliere Alberto Thorwaldsen / Scultore Danese / a Roma

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Montenero den 6 Februari 1814

Min bedste Thorwaldsen! Deres Taarer vil rinde ved at modtage den for mig saa sørgelige Efteretning at min elskede Kone igaar Eftermidags blev henkaldet i Evigheden, efter en Sygdom af syv Dage. Hun befandt sig overmaade vel i henved tre Maaneder; men forige Søndag blev hun anfaldet af en mal di Petto billioso, som rev hende ud af mine Arme. Hun leed næsten intet, og hendes sidste Øyeblik var et sidste meget sødt Aandedret. Jeg er i den største Bedrøvelse som De let kan tænke. Jeg veed nesten ikke hvad jeg skriver; neppe veed jeg hvad jeg tænker.

Vær saa god at Meddeel denne ulyksalige Tildragelse til mine Venner og Landsmænd i Rom som vist vil deeltage i min Smerte. Jeg tilskrev den gode Malling for nogen Tid siden. Jeg haaber at han har erholdt mit Brev. Jeg modtog hans af 23 Januari. Jeg besvarede det ikke fordi mit var Svar paa hans.

Beklag mig kiere Thorwaldsen. Jeg er meget meget ulykkelig. Bettina var nærværende ved hendes Velgiørerindes Død. Marietta var desværre afreist til Corsica med hendes eyegode Mand. Min gode uforglemmelige Kone tilskrev hende det skiønneste, det venskabeligste, det rørendste Brev tre Dage førend hendes Død – Hendes Bortreise havde særdeles bedrøvet denne stakkels Kone.

Mit heele Livs Scene er nu forandret. Min Smerte overstiger Tanken. Lev vel.

Deres høyst bedrøvede ven
B Schubart


[Efter brevets ankomst er der på udskriftssiden skrevet med blæk, antagelig af Thorvaldsen:]

Rom d

Rom d 4 Marzo

Alb[erto] Thorvaldsen
Alberto Th[or]valdsen

Archival Reference
m4 1814, nr. 3
Persons
Jacqueline Schubart
Last updated 10.05.2011 Print