The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8754 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Nysø

18.2.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Nysøe d 18d Februar 1841

Gode Ven!
Jeg har aldeles indet imod at Hr: Scholl udfører den lille Amor med Lyren, i Marmor, jeg beder kuns at den maa udføres efter det Exemplar af Gibs, som jeg har givet hendes Majestæt; der er noget i phisonomiet paa den i Marmor som behager Droningen bedre, dog det kan forbedres ved udførelsen, men i det hele er der i den i Gibs, mendre Feil.

Det giør mig ondt ikke at have forstaaet hendes Majestæt strax, jeg troede hun kuns vilde have den i Gibs, og jeg lod derfor en nye Form giøre, for at faae en god Afstøbning.

I Marmor kunde jeg paa ingen Maade paatage mig det forinden jeg kom til Rom.

Hvad mig angaar saa har jeg af og til været lidt upasselig, dog er jeg nu fuldkommen vel, og har stadig Arbeidet saa jeg har forfærdiget forskielige Bassorelieve, iblandt andet Rebekka ved Brønden, den Sovende Sphiche som Amor forlader, og som pendant den Sovende Amor som Spiche med sin Lampe i Haanden overasker, Leda med Svanen, Christus ved Brønden med den Samaritanske Quinde.

Det glæder mig at høre De alle ere vel i denne strænge Vinter, jeg beder Hilse Deres Fammillie fra Deres hengivne

A. Thorvaldsen

P.S.
Baron Stampe og alle her hilser Dem paa det venligste, først i næste Maanet tager jeg til Byen. I Morgen tager jeg fadt paa Bassorilievet Hans Madsen Lev vel

Archival Reference
m35 I, nr. 43
Document Type
Draft, autograph
Subjects
Thorvaldsen as Mentor for Other Artists · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Workshop Practice
Persons
Johann Scholl
Works
Last updated 08.09.2022 Print