The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2885 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

20.8.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Thorvaldsen modellerer Kristus, jf. A82, i fuld størrelse. Apostlene Peter, jf. A86, og Paulus, jf. A103, er næsten færdigmodellerede og vil blive afstøbt i gips i den kommende uge. Freund arbejder på sit eget kunstværk, nemlig Merkur til Christiansborg Slot.

[...] Brøndsted beder mig hilse Dem paa det bedste.
Thorvaldsen ligeledes, han modellerer nu paa Christus Figuren i Virkelig Størrelse til Frue Kirke; tvende Apostler Petrus og Paulus ere næsten fuldendte og blive afformede i kommende Uge; han har været noget upasselig i den senere tid, dog ey Sengeliggende og befinder sig nu bedre [...]

[...] Freund Arbeider paa en Figur til Slottet Merkur [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,96
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Thorvaldsen's Health
Persons
P.O. Brøndsted · Hermann Ernst Freund
Works
Last updated 16.06.2016 Print