20.8.1821

Sender

Jørgen Koch

Sender’s Location

Rom

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Thorvaldsen modellerer Kristus, jf. A82, i fuld størrelse. Apostlene Peter, jf. A86, og Paulus, jf. A103, er næsten færdigmodellerede og vil blive afstøbt i gips i den kommende uge. Freund arbejder på sit eget kunstværk, nemlig Merkur til Christiansborg Slot.

Document

[...] BrøndstedI beder mig hilse Dem paa det bedste.
Thorvaldsen ligeledes, han modellerer nu paa Christus FigurenII i Virkelig Størrelse til Frue Kirke;III tvende Apostler PetrusIV og PaulusV ere næsten fuldendte og blive afformede i kommende Uge; han har været noget upasseligVI i den senere tid, dog ey Sengeliggende og befinder sig nu bedre [...]

[...] FreundVII Arbeider paa en Figur til SlottetVIII MerkurIX [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference

m34, nr. 72,96

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103

Commentaries

  1. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted.

  2. Kristus, jf. A82, som Thorvaldsen påbegyndte juli 1821.

  3. Jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

  4. Peter, jf. A86, som den italienske billedhugger Luigi Bienaimé påbegyndte i juni 1821 efter Thorvaldsens skitse.

  5. Paulus, jf. A103, som blev påbegyndt i juni 1821.

  6. Der er muligvis her tale om den øjensygdom, som hindrede Thorvaldsen i at arbejde sommeren 1821.

  7. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

  8. Dvs. Christiansborg Slot, København.

  9. Hermann Ernst Freunds Merkur, gipsmodel, 1821, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5001.

Last updated 16.06.2016