The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2321 of 10246
Sender Date Recipient
Karl Pfyffer von Altishofen [+]

Sender’s Location

Luzern

28.7.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

François Arland [+]

Recipient’s Location

Antagelig Luzern eller Geneve.

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om en subskriptionsblanket.

Abstract

Receipt for a contribution to the subscription for the monument Dying Lion (The Lucerne Lion), cf. A119 .

See Original

J’ai reçu de Monsieur
François Arland de Genéve
la Somme de Fr de S.se / de Fce20/
pour la Souscription au Monument
à éruprù la mémoire du 10. Août 1792

Lucerne le
28 Juillet 1819

Le Colonel
Pfyffer d’Altishoffen


[Under kobberstik:] C.M. Egli fc.

General Comment

Dokumentet er forsynet med et kobberstik (se faksimile), der viser en liggende løve foran en omstyrtet søjle og på en bunke ituslåede våben. Forpoterne hviler beskyttende på det schweiziske våbenskjold, der igen hviler på det sønderslåede franske våbenskjold. I baggrunden vokser et træ frem. Kobberstikket viser tydeligt, at motivet med løven og de ituslåede våben var en bunden opgave for Thorvaldsen, der leverede en skitse og to modeller til monumentet, jf. C215, C1127 og A119. For mere om dette se referenceartiklen om monumentet


Pfyffer von Altishofen udsendte allerede 1.3.1818 sin subskriptionsplan for at finansiere det ønskede monument over faldne schweizergardister. Subskriptionen indbragte i alt godt 20.000 francs, jf. Finn T.B. Friis: ‘Schweizerløven i Luzern og dens forhistorie’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, København 1947, p. 29.


Dokumentet er formentlig kommet Thorvaldsens Museum i hænde længe efter Thorvaldsens død og har derfor sandsynligvis ikke været en del af Thorvaldsens egne papirer og det oprindelige brevfund gjort af J.M. Thiele efter Thorvaldsens død, jf. Arkivets historie.

Archival Reference
m34, nr. 67
Subjects
Dying Lion (The Lucerne Lion) · Monuments, Historical Figures and Events · Thorvaldsen's Works, Payment
Works
Last updated 04.03.2016 Print