The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2472 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Gisselfeld

Efter 1820 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse. Digtet er antageligt fra Thorvaldsens besøg på Gisselfeld i 1820.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Gisselfeld

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Mel. Hr. Peder kasted’ Runer over Spange.

Nu er det Hist, nu er det Vandre-Tiden,
Nu flyver Storken bort til Pyramiden;
Her Farvepragten svinder
Snart Skye ryster Snee,
Men da i skjønne Minder
Det Svundne vi gjensee. –
Fyrstepar! I mindes Sommer-Glandsen
Gisselfeld staaer med som Blomst i Krandsen,
Gisselfeld!

Fyrstinde! du med Tanken gjæster Øen
Seer Hjemmet, dine Kjære hist bag Søen,
Der, hvor din Vugge gynged’,
Hvor Englen hos dig stod;
Hans Arm da fast omslynged’,
En Søster skjøn og god. –
Uskylds Smaa steg ned til Fyrstens Datter,
Uskylds Smaa paa Jord du søger atter,
Uskylds Smaa!

Vi veed, o Prinds! – at Gisselfeld gjenkommer
I Minde hos dig skjønnest denne Sommer,
Thi her var Eders Møde
Her samledes I fro,
Trofaste Hjerter bøde
Velkommen Eder To. –
Snillets Ven! Hjerternes Fyrstinde!
Gjennem Aar, den Dag idag vi minde,
Gjennem Aar!

Archival Reference
m33, nr. 32
Last updated 10.05.2011 Print