Efter 1820

Sender

NN

Sender’s Location

Gisselfeld

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Gisselfeld

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse. Digtet er antageligt fra Thorvaldsens besøg på Gisselfeld i 1820.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Mel. Hr. Peder kasted’ Runer over Spange.

Nu er det Hist, nu er det Vandre-Tiden,
Nu flyver Storken bort til Pyramiden;
Her Farvepragten svinder
Snart Skye ryster Snee,
Men da i skjønne Minder
Det Svundne vi gjensee. –
Fyrstepar! I mindes Sommer-Glandsen
Gisselfeld staaer med som Blomst i Krandsen,
Gisselfeld!

Fyrstinde! du med Tanken gjæster Øen
Seer Hjemmet, dine Kjære hist bag Søen,
Der, hvor din Vugge gynged’,
Hvor Englen hos dig stod;
Hans Arm da fast omslynged’,
En Søster skjøn og god. –
Uskylds Smaa steg ned til Fyrstens Datter,
Uskylds Smaa paa Jord du søger atter,
Uskylds Smaa!

Vi veed, o Prinds! – at Gisselfeld gjenkommer
I Minde hos dig skjønnest denne Sommer,
Thi her var Eders Møde
Her samledes I fro,
Trofaste Hjerter bøde
Velkommen Eder To. –
Snillets Ven! Hjerternes Fyrstinde!
Gjennem Aar, den Dag idag vi minde,
Gjennem Aar!

Archival Reference

m33, nr. 32

Last updated 10.05.2011