The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8133 of 10246
Sender Date Recipient
N.F.S. Grundtvig [+]

Sender’s Location

Nysø

24.7.1839 [+]

Dating based on

Digtet blev til ved indvielsesfesten af Thorvaldsens værksted på Nysø 24.7.1839.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Abstract

Through the Icelandic legendary figure of Vølund in the song, Grundtvig establishes a connection between ancient Norse history, Icelandic sagas, and what he calls “nyårs-tid” (modern times). Here Grundtvig uses Thorvaldsen’s Icelandic origin to place his works in the same context in which the Icelandic manuscripts are seen as the beginning of the Nordic Romantic movement.

See Original

En Bautasteen sig hæver prud af Havet,
En Bautasteeen for Nordens Gudeold,
Der hviler den, høitidelig begravet,
I Ringe-Brynje sid, med Hjelm og Skjold;
Paa Bautastenen vrimle Dværge-Runer
I Krands af Asalivets Billedskrift,
Med Tegn til meer end tusinde Basuner
For Oldtids Glands og Asathors Bedrift!

Der slumred Vølund, Dædalos for Norden,
I Kredsen af det prude Heltekuld,
Berømt fra Alpefjeld til Issefjorden,
For Konsten klarere end Sølv og Guld;
Trods Vingerne han smeded sig med Snilde,
Saa høit de bar ham over Hav og Fjeld,
Han sank dog under Muld da Nornen vilde
Og Støv-Naturen kræved stræng sin Gjeld.

Vidunderlig sig vende Livets Strømme
Paa Tidernes det store Verdens-Hav,
Saa hvad der svævende i Oldtids Drømme
I Nyaarstiden rolig sig begav:
Skrinlagte Asamænd og Vanadiser
Flød op fra Islands Klint paa Danmarks Kyst
Og vaagned der ved nye Kæmpeviser
Hvor under Bøgeløv er lunt og lyst!

Forkommet var med alle sine Frænder,
Kun Vølund Vingesmed af Frost og Kuld,
Saasnart sig tøed op de valne Hænder,
Sig teede Konsten klarere end Guld,
Thi Fingre mindes hvad de fordum gjorde,
Som alle Skjalde deres Vuggesang,
Og Nordens Vølund kom igjen for Orde,
Saavidt som Fuglen fløi og Harpen klang!

Han bygde sig en Hald bag Alpefjelde,
Et Valhal under Sydens Himmel blaae,
Hvor Alt hvad fordum rørde sig med Vælde
Livagtig man paany for Øine saae,
Fra ”Jason” ned til Babels ”Alexander”,
Fra ”Guttenberg” og til ”Napoleon”
Saa ”Dag og Nat” og ”Liv og Død” sig blander
Ved Trylleslag af Nordens Konstnerhaand!

Paa Danmarks Kyst vi bygde ham en Hytte,
I Lindelæ med faver Blomsterkrands;
Vil Nordens Dædalos sin Konst indflytte,
Fremtrylle i den Asalivets Glands?

Hvad seer vi! Ham al Verden os misunder,
Fordi han vaagnede ved Danmarks Bryst
Og sander smilende: man sødest blunder,
Man blidest lever dog paa Danmarks Kyst!

Og see hvad sjelden saaes paa hele Kuglen
Hos Konstneren med trofast Kjærlighed
Sig hæver af sin Aske Phønix-Fuglen,
Og med ham flyver Vølund Vingesmed!
I denne Hytte mangt et Mindebæger
Skal Efterslægten tømme ud med Lyst
For Vølund-Thorvaldsen og Øhlenslæger,
Som kasted Oldtids Glands paa Danmarks Kyst!

General Comment

Denne sang skrev Grundtvig i anledning af indvielsen af Thorvaldsens værksted på Nysø 24.7.1839. Sangen blev sunget til en melodi af C.E.F. Weyse, der oprindeligt var komponeret til C.J. Boyes Sang for Danske med førstelinjen Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden (1826).
Der findes en anden håndskrevet version af sangen på Thorvaldsens Museum (inspektørens skrin, nr. 8), som blev givet til museet sandsynligvis i 1917 af Rigmor Stampe. På denne version ses også nodelinjer til Weyses melodi.


Sangen blev senere samme år trykt med få ændringer i tidsskriftet Brage og Idun, hvor Grundtvig tilføjede en indledende forklaring til digtet.

I den trykte udgave af sangen er den græske sagnhelt Daidalos udeladt, selvom han optræder faktisk i den håndskrevne sangtekst. Hvor verset i strofe 2 i den håndskrevne version lyder: ”Der slumred Vølund, Dædalos for Norden”, bliver det i den trykte udgave til: ”Der slumred Vølund, Konstens Alf i Norden”. Referencen til ”Dædalos” er ligeledes ændret i strofe 6. ”Vil Nordens Dædalos sin Konst indflytte” hedder i den trykte version: ”Vil Vølund Vingesmed sin Konst indflytte”. Bevidst eller ej, har man altså i den publicerede version udeladt en hentydning, der opviser et mere komplekst og nuanceret forhold til det mytologiske forlæg. Sandsynligvis er sangteksten blevet tilpasset læserne af det fællesnordiske og skandinavistiske tidsskrift Brage og Idun.

Archival Reference
m33, nr. 19
Thiele
Thiele IV, p. 71.
Subjects
Poems on Works of Thorvaldsen · Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Norse Mythology · Nysø · Social Life in Denmark · Scandinavism · Thorvaldsen and Iceland · Thorvaldsen as a Danish National Symbol · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Adam Oehlenschläger
Works
Last updated 09.10.2020 Print