The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2125 of 10246
Sender Date Recipient
B.S. Ingemann 28.1.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Omnes [+]

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om en sang.

Abstract

The commentary for this poem is not available at the moment.

See Original

Sang for de Danske i Rom

(Den 28 Jan. 1819)

Hvad toner i Syden liig Stemmer fra Nord?

I Roma de Toner gjenrunge –

Udsvinger fra Graven sig Ørnen saa stor

Og hører Normannerne sjunge?

Normannen er kommen, men Sang er hans Sværd,

Fred er hans Løsen, Fryd er hans Færd.

Hvad tyder, hvad toner den fremmede Røst?

Hvi runge de nordiske Sange?

Maa fremmede Bander fra Balthiske Kyst

Her eensom og stille ei gange?

De Trækfugle komme, de Trækfugle flye;

Samlet de sjunge, juble i Skye.

Fra Danmarks Lunde, fra Bøgenes Strand

I Verden adskilt vi omfare;

Men samlet gjenfinde vi Fædreneland;

Høit jubler den reisende Skare.

Velsignet hvo kommer fra Bøgenes Strand!

Fred om vor Arne! Fred om vort Land!

Og Fred om vor Konge og Fred om hans Huus!

Og Fred om de Skjoldungers Stamme!

Neronernes Throne er sjunken i Gruus;

De Skjoldungers Stjerner end flamme.

Velsignet hvo freder om Bøgenes Strand!

Fred om vor Konge, Fred om hans Land!

General Comment

Sangen er en afskrift af B.S. Ingemanns sang på Frederik 6.s fødselsdag 28.1.1819. Originalen findes på Det Kgl. Bibliotek, NKS 3825, II, 9, 4°; jf. Arnheim og Kristensen, op. cit.
Digtet blev første gang trykt i Reiselyren, Anden Deel, Kbh. 1820; jf. Nielsen, op. cit.


I Thorvaldsens arkiv findes tre afskrifter af sangen: Den, der her vises i original, tryk på linket f.o.t.v., samt yderligere to, m32, nr. 9b-c, som bortset fra ganske få skriveforskelle er identisk med ovenstående.

Archival Reference
m32, nr. 9a
Other references

  • Louise Arnheim og Lena Kristensen: Registrant over B.S. Ingemann og Lucie Ingemann, f. Mandix’ papirer og bøger i offentlige samlinger, København, Det Kgl. Bibliotek 1992, p. 92.
  • Kristian Nielsen: Bibliografi over B.S. Ingemanns forfatterskab, København 2006, p. 408.

Last updated 30.09.2015 Print