The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4105 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

28.1.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

En gandske ny og saare kortvillig
Vise
om de Danske, der paa den 28de Januarii 1827
forsamlede sig udi Cometen, ellers Halestjernen
kaldet, udi den Stad Roma.

Synges paa sin egen velklingende Melodie,
og klinger ogsaa godt paa Hakkebræt eller Lire

Trykt i dette Aar.

Hvi rose I Saa vore Fædre,
Og vil, vi skal være som de?
I mange Ting har vi det bedre,
I strax et Exempel skal see.
Da Cimbrerne kom for at drikke,
Jog Romerne hurtigt dem hjem,
Nu hindre os Romerne ikke,
Om Vinen vi drikke fra dem.

De Danske var dengang Barbarer
Og trængte til skarpere Cuur,
Men nu ere Romerne Harer,
Forsvunden der’ Heltenatur.
Dengang vidste Romernes Hære
At tugte saa lystigt vor Jord,
Men nu maa selv Romeren lære
Af Cimbreren Hist ved vort Bord.

Han leve, der herligt kan skabe
Med høie gigantiske Aand;
Han vristed’ den romerske Abe
Tyranniske Scepter af Haand.
Et Hellas, et Roma kan falde,
Det Sande dog falde ei vil,
Og Thorvaldsen stor man skal kalde
Saalænge som Sandhed er til.

En Skaal nu, I vakke Bacchanter!
For Pallas Høithædrede Præst,
Der afskyer Mørkets Drabanter,
Dem gjerne gad give der’ Rest.
Men Dunkelheds Mure skal revne,
Og, jublende ved deres Fald,
Skal Danmark taknemmelig nævne
Vor Lærde blandt Kjæmpernes Tal.

Naar seneste Fremtid ham hylder,
Fortier den, vædde jeg tør,
En Daad, hvorfor Tak vi ham skylder,
Som aldrig man glemme ham bør.
De Qvinder, som venligt os vinke,
Med ham jo fra Dannemark kom,
Og glæde for dem vi vil klinke,
Der skabe os Danmark i Rom

En Skaal nu os Andre og venter,
Vi drikke den, den er krabat;
For Kunstner, for Vandmand, Studenter,
For Musiker, Digter, Soldat.
O lader os udvandre flere,
I Rom er et lysteligt Hjem.
Gid Videnskab, Kunst maae florere,
Det Gode florerer ved dem.

Archival Reference
m32, nr. 38
Last updated 10.05.2011 Print