The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 103 of 10246
Sender Date Recipient
Niels Saabye [+]

Sender’s Location

?

Efter 9.3.1797 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet. Da brevet er endt i Thorvaldsens besiddelse er det muligvis sendt til Thorvaldsen i Rom, der har været anset, som en sikker postdestination for breve sendt til andre rejsende i Rom. Brevet er derfor dateret til efter 9.3.1797, hvor Thorvaldsen er i Rom.

NN [+]

Recipient’s Location

?

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Gode Ven. Mathiessen & Sellem i Hambg som sende dig dette, vil for min Regning aabne dig en Credit af Bf 900 saa jeg haaber snart at see dig igjen.

Ved din Ankomst vil du formodentlig finde Thomas og Sophie som Ægtefolk, da heele Familien har samtykket, og Johan completteret hans Indkomster til 1000r. er dette ikke skjønt.

Din stedse hengivne
N. Saabye
Som du seer i største Hast.

Archival Reference
m30 II, nr. 52
Last updated 10.05.2011 Print