Efter 9.3.1797

Sender

Niels Saabye

Sender’s Location

?

Recipient

NN

Recipient’s Location

?

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet. Da brevet er endt i Thorvaldsens besiddelse er det muligvis sendt til Thorvaldsen i Rom, der har været anset, som en sikker postdestination for breve sendt til andre rejsende i Rom. Brevet er derfor dateret til efter 9.3.1797, hvor Thorvaldsen er i Rom.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Gode Ven. Mathiessen & Sellem i Hambg som sende dig dette, vil for min Regning aabne dig en Credit af Bf 900 saa jeg haaber snart at see dig igjen.

Ved din Ankomst vil du formodentlig finde Thomas og Sophie som Ægtefolk, da heele Familien har samtykket, og Johan completteret hans Indkomster til 1000r. er dette ikke skjønt.

Din stedse hengivne
N. Saabye
Som du seer i største Hast.

Archival Reference

m30 II, nr. 52

Last updated 10.05.2011