The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9125 of 10246
Sender Date Recipient
Hotel de L'Europe [+]

Sender’s Location

Mannheim

13.10.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen
Frederikke Wallick
[+]

Recipient’s Location

Mannheim

Abstract

Thorvaldsens og Frederikke Wallicks hotelregning for kost og logi i Mannheim.

See Original
Zimmer No 22 . 23
Folio 338

Lithogr. V. C. Naumann, Frankfurt a/M
Mannheim.
den
13 Octobr 184 2


RECHNUNG

für

von Schott & Fohr,

HÔTEL DE L’EUROPE


12.
 
 
13
über
1 Hecht 1/2 Ass. [?], 2 port. cotelettes
1 Macarony
1 Bout Wein
Logi et 2 port. Café

1
3
 
F. 5

36
36
 
12

pr acquit
Freytag

Drikkepenge 3 Fr.

General Comment

Dette er hotelregningen for Thorvaldsens og hans rejsefælle, Frederikke Wallicks ophold i Mannheim under deres rejse gennem Europa i oktober 1842. De ankom til byen om aftenen den 12.10.1842 med dampskib på Rhinen fra Strasbourg – og fortsatte rejsen natten til 13.10.1842. Wallick skriver i sin rejseberetning:

Paa denne skiønne Reise (Rhinen) gaaer man kun en vis Distance med det samme Dampskib, da man formedelst Vandets Dybde maa skifte med et større eller mindre, og da vi desaarsag om Aftenen silde maatte gaae iland i Manheim og Thor.[valdsens] Koffert indeholdt Skatte af stor Værdi, laae denne mig meest paa Hiertet. Men om du havde seet vor flinke Engelænder der alt havde taget Afsked med os, hvorledes han kom os imøde, bar vor Bagage – tænk dig, en Englænder! – kom med Lys ned paa Gaden, tog Th. under Armen, mig under den anden Arm og førte os til et prægtigt table d’hôte, som vi begge trængte til og hvor alle vilde være i Nærheden af Thorv. Th. maatte hvile og morede sig over al Maade med dette Skuespil, skiøndt han vist er vant til Sligt. Aftensmaden smagte os fortræffeligt og vi vare alle hiertelig glade. Vor unge Englænder havde nu blot det Ønske, at jeg dog vilde bede Thor. om at give ham sin Haandskrift, hvilket Th. strax giorde. Vi skiltes med et hierteligt Farvel, som om de havde kiendt hinanden i 10 Aar, i stedet for i 10 Timer, da vi samme Nat skulde ombord paa et andet Dampskib. Det første jeg giorde, da vi var ombord, var at faae Th. til at gaae ned og lægge sig, og Capitainen var saa artig at tilbyde ham sin Kahyt.

Hotelopholdet i Mannheim har altså kun varet meget kort.
Læs mere om hele turen i referenceartiklen Rejsen til Danmark, oktober 1842.

Archival Reference
m30 I, nr. 39
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Journey to Denmark, October 1842
Last updated 25.01.2016 Print