The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1178 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

28.9.1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Etatsraaden ville med dette Bud underrette mig om min Nærværelse i Academiet i Dag kunde være ønskelig eller om De [xxxxxx] har noget at tale med mig om jeg bliver her til Kl. 2½. hvis ikke skal De ikke incommodere Dem.

D. 28.Sept 1812 Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 8
Last updated 11.01.2013 Print