The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1171 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

1.9.1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr. Etatsraad Hansen! Dybtfølende hvor megen Tak jeg skylder Dem for den Bistand De sidst som ved flere Lejligheder med saa stor Beredvillighed yder mig forbeholder jeg mig personligen at bevidne Dem min Erkiendtlighed. –
Jeg tør bede Dem foreløbigen hvis Leilighed dertil gives at forsikre De Hrr af Academiet som vare komne ud til Sorgenfri om hvor meget jeg fortryder paa ej at have havt den Fornøjelse selv at tale med dem eller at vise dem den Høflighed jeg havde i Sinde.
Kock og de øvrige Arbejdere forlode Sorgenfri igaar – jeg skylder disse Personer Tak og venter Deres Raad hvorledes jeg bedst afgiør min Gield til dem. Var det Etatsraaden mueligt at komme til Frederiksberg i Eftermiddag kunde jeg der betale Blikkenslager Regningen m.m. –

Jeg forbliver Deres forbundne og velvillige
Christian Frederik

Sorgenfri d 1 Sept 1812

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 7
Last updated 11.01.2013 Print