The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1167 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

24.8.1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Etatsraad Hansen! Jeg har ikke været saa ganske tilfreds med den foreslagne Indskrift derfor følger den først imorgen.
Digteren som lader fremstaae tvende Genier en mandlig og en quindelig nemlig Prinsens og Prinsessens Genier som vexelviis deklamerer et meget skiønt Digt og foreene sig for at offre for deres Held ønsker at Altaret maatte være saaledes indrettet at det synes som om en Lue tændte sig selv. – Han formeener at Altaret maatte være af lyse Farver prydet med en Blomster Krands.
Han har ogsaa benævnt sine Tanker om Geniers Dragt, men jeg ønskede for at den kunde blive saa malerisk som mulig at De ville vedtale Oberst Holstein Theaterdirecteuren som har Thaarups Udkast – De faaer paa TheaterContoiret at vide hvor De kan treffe ham
Undskyld den Ulejlighed jeg giør Dem


d 24 Aug 1812
Deres forbundne og velvillige
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 5
Last updated 11.01.2013 Print