The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1165 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

21.8.1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men da det er bilag til et andet brev af 21.8.1812, er dateringen den samme.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Etatsraad Hansen Indskriften skal være følgende:

Reen og ædel Kierlighed
Skaber Ørken til et Eden
Blomster strøer hvert mødigt Fied
Plantes her for Evigheden

Grotten er høj 3 Alen 10 Tommer hvelved fra 2 Alen 8 Tom over Jorden, bred 4 Alen, dyb 4 á 5 Alen

Christian Frederik

General Comment

Dette brev er bilag til brev af 21.8.1812.

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 4b
Last updated 11.01.2013 Print