The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1446 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Sorgenfri

22.9.1815 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Etatsraad og Directeur Hansen! Prof. Badens Ansøgning om Professoratet i Mythologien oversendes og er det bedst at samtlige Ansøgninger om denne Post omsendes i Portefeullen førend Academiet samles til Valg.
Indtil Mandagen d 2 Oct kunde nok alt have circuleret og været til mit Giennemsyn hvis en Forsamling paa den Dag kan finde Sted. Er det Dem belejligt saa ønskede jeg at tale med Dem i morgen Formidd. Kl 11 i mit Palais


Sorgenfri d 22 Sept 1815
velvilligst
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 37
Last updated 11.01.2013 Print