22.9.1815

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Sorgenfri

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hr Etatsraad og Directeur Hansen! Prof. Badens Ansøgning om Professoratet i Mythologien oversendes og er det bedst at samtlige Ansøgninger om denne Post omsendes i Portefeullen førend Academiet samles til Valg.
Indtil Mandagen d 2 Oct kunde nok alt have circuleret og været til mit Giennemsyn hvis en Forsamling paa den Dag kan finde Sted. Er det Dem belejligt saa ønskede jeg at tale med Dem i morgen Formidd. Kl 11 i mit Palais


Sorgenfri d 22 Sept 1815
velvilligst
Christian Frederik

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference

m30A, nr. 37

Last updated 11.01.2013