The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1442 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Sorgenfri

Information on sender

Rester af segl.

15.8.1815 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Hr. Etatsraad Hansen/Directeur for Acade-/miet for de skiønne/Kunster

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Jeg vil ikke undlade at underrette HrEtatsraaden om at det er vores Hensigt tilligemed Hertuginden af Augustenburg at besøge Salonen Kl 10½ i morgen Formiddag og derefter Christianburg Slot hvortil jeg særdeles glæder mig.

Salonen lukker
ej i den Tid for
Publicum
 
Sorgenfri d. 15 Aug 1815

velvilligst
Christian Frederik

I kiendelig Hast

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 35
Last updated 11.01.2013 Print