Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1442 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Sorgenfri

Afsenderinfo

Rester af segl.

15.8.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Hr. Etatsraad Hansen/Directeur for Acade-/miet for de skiønne/Kunster

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Jeg vil ikke undlade at underrette HrEtatsraaden om at det er vores Hensigt tilligemed Hertuginden af Augustenburg at besøge Salonen Kl 10½ i morgen Formiddag og derefter Christianburg Slot hvortil jeg særdeles glæder mig.

Salonen lukker
ej i den Tid for
Publicum
 
Sorgenfri d. 15 Aug 1815

velvilligst
Christian Frederik

I kiendelig Hast

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 35
Sidst opdateret 11.01.2013 Print