The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1385 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

23.11.1814 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Min forestaaende Rejse nøder mig at remittere Directeuren for de skiønne Kunsters Academie de mig indsændigede Ansøgninger uden derpaa at tilkiendegive min Meening. Skulde Sagernes Afgiørelse være paatrængende da skal jeg med Fornøjelse modtage Academiets Forestillinger: for det første til Augustenborg; Indstillingen angaaende Fundatsen tilstilles ligeledes for at der ved Geh: Mallings Foranstaltning kan tages Copie af samme og udleveres af Commissionen til Academiets Archiv

Kiøbenhavn d 23 Novbr 1814 Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 24
Last updated 11.01.2013 Print