Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1385 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

23.11.1814 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Min forestaaende Rejse nøder mig at remittere Directeuren for de skiønne Kunsters Academie de mig indsændigede Ansøgninger uden derpaa at tilkiendegive min Meening. Skulde Sagernes Afgiørelse være paatrængende da skal jeg med Fornøjelse modtage Academiets Forestillinger: for det første til Augustenborg; Indstillingen angaaende Fundatsen tilstilles ligeledes for at der ved Geh: Mallings Foranstaltning kan tages Copie af samme og udleveres af Commissionen til Academiets Archiv

Kiøbenhavn d 23 Novbr 1814 Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 24
Sidst opdateret 11.01.2013 Print