The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1243 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

9.4.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Vil besøge Kunstakademiets årlige udstilling med prins Dolgorucki.

See Original

Jeg undlader ikke at avertere Hr Etatsraaden om at jeg Kl 2½ agter at besøge Udstillingen tilligemed Prinds Dolgorucki

Forbindtligst
Christian Frederik

D. 9 Apr 1813

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Thorvaldsen var ikke repræsenteret på omtalte udstilling, jf. referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Archival Reference
m30A, nr. 16
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions
Last updated 29.04.2020 Print