The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1243 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

9.4.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Wants to visit the annual exhibition at the Royal Academy in Copenhagen in the company of Prince Dolgorucki.

See Original

Jeg undlader ikke at avertere Hr Etatsraaden om at jeg Kl 2½ agter at besøge Udstillingen tilligemed Prinds Dolgorucki

Forbindtligst
Christian Frederik

D. 9 Apr 1813

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Thorvaldsen var ikke repræsenteret på omtalte udstilling, jf. referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Archival Reference
m30A, nr. 16
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions
Last updated 29.04.2020 Print