The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1234 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

26.3.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr. Directeur! I Anledning af vedlagte Skrivelse fra Hs Majestæt Kongen ønsker jeg at erfare hvor længe Hr Mørk har været Lærer ved Academiet og i hvad Grad man har været tilfreds med ham i denne Post. Den Tittel han allernaadigst tiltænkes er efter min Formening Academiet i øvrigt uvedkommende

Christian Frederik

Kiøbenhavn d. 26 Marts 1813

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 15
Last updated 11.01.2013 Print