The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1180 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Sorgenfri

28.9.1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr. Directeuren oversendes herved Professor Badens Beretning om den af ham foretagne Rangering af Biblioteket som jeg ikke kan andet end bifalde. Doubletternes Afhændelse behøves ej at paaskyndes enkelte kunde efter nærmere Overlag holdes tilbage
At Reenskrivningen besørges af en anden end Sekretairen og paa Academiets Regning bifaldes, men Academiet vil deruden være betænkt paa at vise sin Erkiendtlighed mod Professor Baden – 300 Rdr synes mit et passende Honorarium for hans Arbejde –

Sorgenfri d. 28 Sept 1812 Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 10
Last updated 11.01.2013 Print