28.9.1812

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Sorgenfri

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hr. Directeuren oversendes herved Professor Badens Beretning om den af ham foretagne Rangering af Biblioteket som jeg ikke kan andet end bifalde. Doubletternes Afhændelse behøves ej at paaskyndes enkelte kunde efter nærmere Overlag holdes tilbage
At Reenskrivningen besørges af en anden end Sekretairen og paa Academiets Regning bifaldes, men Academiet vil deruden være betænkt paa at vise sin Erkiendtlighed mod Professor Baden – 300 Rdr synes mit et passende Honorarium for hans Arbejde –

Sorgenfri d. 28 Sept 1812 Christian Frederik

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference

m30A, nr. 10

Last updated 11.01.2013