The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7699 of 10246
Sender Date Recipient
Ordenskapitlet, København [+]

Sender’s Location

København

7.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorwaldsen, / Directeur for det Kongelige Academie / for de skjønne Kunster, Storkors af den / würtenbergske Friederichsorden, Commandeur / af Dannebrogordenen og flere Ordener, / Dannebrogsmand. –

Abstract

The College of Arms grants Thorvaldsen permission to wear his foreign medals.

See Original

Paa en af det Kongelige Ordens Capitul nedlagt allerunderdanigst Forestilling, har det behaget Hs Majestæt Kongen allernaadigst at tillade Herr Conferentsraaden at bære følgende Dem tildeelte fremmede Ordener, nemlig:
1, den würtenbergske Friederichsordens Storkors.
2, den würtenbergske Krones Commandeurkors.
3, den sachsiske Civilfortjenesteordens Commandeurkors. –
4, den bayerske Krones Commandeurkors.
5, Decorationen som Officeer af Æreslegionen.
6, ......”….. som Ridder af Ordenen delle due Sicilie.
7, ......”….. som Ridder af Wladimirordenens 4de. Klasse.
8, ......”….. som Ridder af den preussiske røde Ørn. –
9, ......”….. som Ridder af corona di ferro.
og 10, Decorationen pro meritis fra St: Lucca.
Ved at meddele Deres Høivelbaarenhed denne Hs Majestæts Allernaadigste Resolution, beder jeg Dem tillige modtage min Lykønskning til den Anerkjendelse, De som Europas første Kunstner, har fundet hos alle Regjeringer.

Kjøbenhavn, den 7’. October 1838.
JS Møsting.

/ Lindberg

General Comment

Dette dokument er en såkaldt bæretilladelse. Det danske ordenskapitel skulle dengang – som i dag – godkende, at danske statsborgere bar udenlandske ordener. Denne tilladelse blev udstedt umiddelbart efter Thorvaldsens hjemkomst til Danmark 17.9.1838 og gælder de 10 ordener, han havde modtaget indtil da. Han blev portrætteret af C.A. Jensen året efter med både sine danske og de her omtalte udenlandske ordener på brystet, se portrættet og læs mere om billedhuggerens ordener i Thorvaldsens udnævnelser.

Archival Reference
m29 II, nr. 68
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Accademia di San Luca · Frederik 6.
Works
Last updated 20.01.2017 Print