The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 715 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

4.2.1809 [+]

Dating based on

Dateringen stammer fra det afsendte brev af 4.2.1809, hvortil dette er et udkast.

Christian Ditlev Reventlow [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

Men da ieg ingen Formue eier, og det lidet ieg har erværvet ved mine Arbeider har jeg anvendt til det nødvendige i mine Værkstæder, kiøbt endeel smukke Marmor Blokke, samt udført for egen Regning nogle Figurer, hvilke, ieg beder Deres Exellenze foreslaar den høye Commission for Slottets Bygning. De vil see af medfølgende Brev til Comissionen hvad Omnævnte forestille og erfare: at horføyede Priser ere billige. Thi kan ieg forsikre Deres Exellenze ai ieg aldrig forlanger at blive riig; men blot den søde Beroligelse at være i en utrængende Forfatning for desto bædere at nyde den Lyksalighed at vandre frem paa Konstens Bane medens ieg føler Kraft og Drift til Kunsten

General Comment

Dette er et udkast til det afsendte brev af 4.2.1809.

Archival Reference
m28, nr. 105,2
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis C.F. Høyer
Last updated 10.11.2014 Print