No. 5838 of 10318
Sender Date Recipient
Giuseppe Mugnoz [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig tidligst forår 1832 [+]

Dating based on

Brevet er udateret. Brevet knytter sig dog uden tvivl til Mugnoz’ brev til Accademia di S. Luca, dateret 14.8.1831, og til to, i forhold til nærværende brev formentligt forudgående, breve fra Mugnoz til Thorvaldsen, der omtaler hhv. julen (antagelig 1831) og påsken (antagelig 1832), hvorfor det med alle disse forbehold kan dateres til tidligst forår 1832, formentlig nærmere bestemt til påsken 1832.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

All’ Illmo Sig.r Sig.r Pr[adr]one Col[endissi]mo / Il sigr Cavalier Thorvaldsen.

Abstract

Mugnoz asks Thorvaldsen for financial assistance to support his three children. Mugnoz’ wife has died, and he doubts that he himself will ever leave hospital.

See Original

Stimo Sigr Cavaliere

Scrivo dallo Spedale delli Bonfratelli, ne so se nesortirò più: questi poveri miei figli doppo aver’ perduta la Madre, e me, si ritrovano soli in nummero di tre, ne hanno pane per vivere, mi raccomando alle sue carità e mi creda il suo

Umile Ser.
Giuseppe Mugnoz

General Comment

Brevet indgår i en række af lignende breve fra Mugnoz til Thorvaldsen og er antageligt det næstsidste i rækken. Thorvaldsen har tilsyneladende støttet ham økonomisk, efter at han var blevet nægtet støtte fra Accademia di S. Luca, jf. brev af senest 14.8.1831 fra Mugnoz til det romerske kunstakademi.

Archival Reference
m26 I, nr. 59
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Helpfulness · Charity from Thorvaldsen Requested
Last updated 29.03.2017 Print