The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9168 of 10246
Sender Date Recipient
Frantz Bülow [+]

Sender’s Location

København

19.11.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / S.T. / Herr Conferenceraad Thorwaldsen / Storkors af Dannebrog, pp, pp, pp.
Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiøbenhavn d. 19o. November 1842.

Herr Conferenceraad,
min høytagtede og inderlig kiære Ven og Velynder!
Med Glæde griber ieg i Dag Pennen, da det giælder Opfyldelsen af den kiære Pligt, at lykønske Dem til denne Deres Fødselsdag, og det ret af mit ganske Hierte. –
Gud give at De – ædleste Ven – endnu mange Gange maa opleve denne Dag, saa lykkelig og tilfreds, som det oprigtig og inderlig ønskes Dem af den, der med udmærket Høyagtelse har den Ære at henleve,

Deres Høyvelbaarenheds
meest hengivne Ven.
F Bülow.

Archival Reference
m24 1842, nr. 47
Last updated 10.05.2011 Print