Back to B

Frantz Bülow

Denne biografi er under udarbejdelse.

Bülow var en af Frederik 6.s mest betroede embedsmænd. Han var tilknyttet Ordenskapitlet 1826-40.

Last updated 10.12.2009

Frantz Bülow

Frantz Christopher Bülow 1769-1844 Danish Officer og ordensmarskal
To Thorvaldsen2 Doc.

Mentioned in2 Doc.