The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8746 of 10246
Sender Date Recipient
Cathrine Elisabeth Kurtzhals [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt segl med prikmønster.

8.5.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr: Conferenceraad Thorvaldsen / Storkors af Dannebrog.

Abstract

Kurtzhals asks Thorvaldsen to help his daughter and her fiancé so that they can get married.

See Original

d. 8 May 1841

Ved min Marie har jeg faaet flere kjærlige hilsner fra Dem, gode Hrr Conferentsraad, som stedse har glædet mig meget, da jeg deraf seer at De endnu stedse venligen mindes Deres gamle, hedengangnen Vens Kone, og jeg haaber derfor at De heller ikke vredes fordi jeg uleiliger Dem med disse Linier. De har havt den store Godhed, at Love at ville tale for min Datters Forlovede, Student Speer tillad mig derfor at forsikkre Dem at han er denne Deres Godhed værdig, jeg har nu i 14 Aar kiendt ham som et godt og retskaffen Menneske og er overbeviist om at min Datter ved ham vil blive lykkelig Gode Her Conferedsraad i min fremrykkende Alder er det mit kiæreste Ønske at see midt Baren forsørget og jeg vover derfor at forene min Bøn med mine Barens i den tillidsfulde Fortrøstning, at Deres Venskab for Faderen vil bevæge Dem til med Varme at tage dem af Datteren Endnu engang Gode Hrr Conferensraad tilgiv mig min Bøn og vær forsikkret om min og mine Børen inderligste Tak og Velsignelsen stedse vil følge Dem

Deres forbindtlige
C:E: Kurtzhals’ Enke

General Comment

Denne bønskrivelse fra Cathrine Elisabeth Kurtzhals synes at skulle forstås som den frustrerede mors bøn om den store mands hjælp til at få anbragt datteren, Marie Kurtzhals’ (ca. 1803-1880) forlovede i en fast stilling, så et ægteskab kunne indgås. Den kommende svigersøn Frederik Ferdinand Speer (1798-1871) synes at have været en evighedsstudent, da han i folketællingen over København i 1840 – som ca. 42-årig – omtales som Candidatus philosophiæ uden anden beskæftigelse. Det var sandsynligvis Speers manglende faste stilling, der forhindrede ham i at kunne gifte sig med Marie og dermed forsørge hende, som moderen håber på her.


Det knap så unge par kom først ud af suppedasen på et tidspunkt efter 1845, for først i folketællingen i 1850 optræder Speer som universitetspedel, og først på dét tidspunkt er han og Marie Kurtzhals registreret som ægtepar, antagelig efter at have været forlovet i omkring 20 år, siden slutningen af 1820erne, jf. de 14 år, som nævnes her.

Om Thorvaldsen fik talt Speers sag før sin død 24.3.1844, er uvist, men det er ikke utænkeligt, at han lagde et godt ord ind for ham hos sine kontakter på Københavns Universitet som fx teologiprofessoren H.N. Clausen, hvis far stiftsprovst H.G. Clausen (1756-1840) kendte familien Kurtzhals, se 11.6.1829.
Hvis Thorvaldsen spillede en rolle i denne langtudtrukne og biedermeiertypiske forlovelseshistorie, har det sikkert moret ham at optræde som en frelsende Hymen, dvs. som ægteskabsguden fra græsk mytologi, som han fremstillede mange gange i sine værker fra hans senere år.

Archival Reference
m24 1841, nr. 19
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

Subjects
Thorvaldsen's Helpfulness
Persons
Niels Schønberg Kurtzhals
Last updated 01.04.2020 Print