The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8319 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik 7. [+]

Sender’s Location

København

31.1.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Herr Conferentsraad Thorvaldsen Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand p.p.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Da Hans Majestæt Kongen under 30te dennes naadigst har udnævnt mig til Præses for Academiet for de skjønne Kunster, saa tillader jeg mig, at anmode Herr Conferentsraaden om at forsamle Academiets Medlemmer til Mandag Aften den 3die Februar Klokken 6, da jeg ønsker af Deres Høivelbaarenhed at blive indført i min nye Stilling og dernæst at besee Academiet. –

Kjøbenhavn den 31 Januar 1840 Deres velvilligste
Frederik
Kronprinds
General Comment

Brevpapirets kant er omgivet af en ca. 4 mm bred sørgerand grundet hofsorgen ved Frederik 6.’s død, 3.12.1839.

Archival Reference
m23 1840, nr. 7
Persons
Christian 8.
Last updated 10.01.2012 Print