The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7444 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik Siegfried Vogt [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Poststempler: NAP1838 6 FEB og ROMA 8 FEB. 1838 og et rødt stempel med slyngmonogram.

6.2.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À Monsieur / Mons. le Chevalier Thorwaldsen / Grand Croix Comandeur de / plusieur Ordre [x. x. x.] / Rome

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Neapel d 6 Febr 1838.

Allerhøistærede gode Ven, ved et Brev af 30’ f.M. har Hr: Koop underrettet mig om at have fuldendt Copien af Deres Portrait som De havde tilladt ham at male hos Dem efter Vernets Malerie, og foreslaaer mig at betale ham 35 Scudi for samme, hvilket jeg maa bede Dem at ville have den Godhed at give ham af vedlagte Anvisning paa 50 Pjastres, som jo ere lige med Scudi.
Hvad han siden bør have for Copien af Hr. Bluncks Malerie, overlader jeg til Dem, allerhøistærede Ven, at bestemme. Af mit Svar til Hr. Coop vil De see at han troer at kunne forlange 100 Scudi derfor, som Halvdelen af hvad Originalen har kostet, men denne Beregning forekommer mig lit vel stærk og overstiger meer end det Dobbelte af hvad Hr. Blunck dengang troede at jeg kunde byde ham. Om man her giver en 4d. Deel for en Copie af hvad Originalen skjønnes at være værd, da synes dette at være stærk betalt. Paa den anden Side ønsker jeg heller ikke at stakkels Koop skulde arbeide forgjeves for mig; derfor, finder han ikke Leilighed at afsætte det til nogen anden for den forønskede Priis, da er jeg stedse villig at give ham, hvad De maatte synes.
Snart kan De vente at see en længere Epistel fra mig med Forespørgsel om Reisen til Fædrenelandet? jeg maa derfor meget bede Dem at undskylde, at jeg blot tillader mig at benytte af dette som et Omslag.
Imidlertid maa jeg bede Dem paa det venligste at aflægge Hilsener til Fru Wedel Heinen, Oberst Paulsen og Frue fra Deres sande hengivne Ven

F. Si[g]fred Vogt

Archival Reference
m22 1838, nr. 6
Persons
Ditlev Blunck · Andreas Ludvig Koop · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen · Horace Vernet
Last updated 10.05.2011 Print