The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7510 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Lys brunt segl dækket af papir med prikmønster.
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og T.T. HAMBURG 18. Mai 38 og ROMA 31 MAG 1838

15.5.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À / Monsieur le Chevalier Thorvaldsen, / Conseiller d’Etat de Sa Majesté le Roi de / Danemarc, Commandeur de l’ordre de Danebr. / Rome / franco

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiøbenh. d. 15 Maji 1838

De vilde forbinde mig, min gode Ven, om De med første Post vilde meddele mig:

Det virkelige Datum, naar Deres Testament er udfærdiget, og

Afskrift af alle Vitterligheds=Vidners Underskrift, og af hvad der maatte være paategnet af Notarius.
Disse Oplysninger ønskede jeg, som sagt, at erholde snarest muligt.

Comiteen har nu for det første sat sig i Forbindelse med Kiøbenhavns deputerede Borgere, for end videre at vække Kiøbenhavnernes Deeltagelse for Sagen.

Fregatten Rota, som skal hente vor elskede Thorvaldsen og bringe ham til sin Fødestad, gik for et Par Dage siden under Seil herfra.

Deres forbindtligst hengivne
Collin

Archival Reference
m22 1838, nr. 37
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1838 · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Wills
Last updated 30.04.2015 Print