15.5.1838

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Information on sender

Lys brunt segl dækket af papir med prikmønster.
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og T.T. HAMBURG 18. Mai 38 og ROMA 31 MAG 1838

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À / Monsieur le Chevalier Thorvaldsen, / Conseiller d’Etat de Sa Majesté le Roi de / Danemarc, Commandeur de l’ordre de Danebr. / Rome / franco

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Kiøbenh. d. 15 Maji 1838

De vilde forbinde mig, min gode Ven, om De med første Post vilde meddele mig:

Det virkelige Datum, naar Deres Testament er udfærdiget, og

Afskrift af alle Vitterligheds=Vidners Underskrift, og af hvad der maatte være paategnet af Notarius.
Disse Oplysninger ønskede jeg, som sagt, at erholde snarest muligt.

Comiteen har nu for det første sat sig i Forbindelse med Kiøbenhavns deputerede Borgere, for end videre at vække Kiøbenhavnernes Deeltagelse for Sagen.

Fregatten Rota, som skal hente vor elskede Thorvaldsen og bringe ham til sin Fødestad, gik for et Par Dage siden under Seil herfra.

Deres forbindtligst hengivne
Collin

Archival Reference

m22 1838, nr. 37

Subjects

Last updated 30.04.2015