The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 961 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Pisa

Information on sender

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen. Et tydeligt aftryk findes fx på brev af 3.6.1808 fra Schubart til Thorvaldsen.

25.9.1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Firenze

Information on recipient

Udskrift: All’ Illmo Sig:r / Sigr Alberto Thorwaldsen / Cavaliere del Real ordire di / Danebrogue Professore di Scultura / nelle R’ Accademia delle belle arte di / Copenhagen / a / Firenze.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Pisa den 25de September 1810

Jeg kan give Dem min gode Ven den for mig saa glade Efterretning at vi atter vil sammenleve nogle fornoyelige Dage i Florenz, eftersom min Kone har besluttet at begynde vor Reise med Florenz og videre at gaae til Siena og Volterra. Vi tænke at forlade Pisa paa Torsdag, og at være Klokken 3 eller 4 i Florenz, hvor vi forblive 4 a 5 Dage. Paa denne Maade er vi vis paa at se Baronesse Humboldt som sandsynlig kommer paa Fredag til Florenz; Nu kunne De min bedste Thorwaldsen maaskee følge med os til Siena og derfra gaae med Coureren til Rom, dersom Rauch ikke forfører Dem til at gaae den anden lange Vey.

Vi ankom igaar meget lykkelig til Pisa, og net op ved spisetiden og som vore Venner ville gaae til Bords, saa at [vi] fik et godt Middags Maaltid; som vi virkelig behøvede, eftersom vi vare hungrige efter vores raske Fart.

Den Tanke atter at see vor gode Ven Thorwaldsen glæder os overmaade. Min Kone hilser kierligst. Olinto brender [?] sine Næver til at antaste Dem. Vore Signorine ønsker saavelsom il Maestro Fiodo og Federigo at De vil tænke saa ofte som muelig paa dem. Jeg omfavner Dem hiertelig

B[aron] Schubart

Archival Reference
m2 1810, nr. 31
Last updated 07.01.2013 Print