The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 937 of 10246
Sender Date Recipient
Wilhelm von Huth [+]

Sender’s Location

Rom

Efter 12.7.1810 Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al / Sigr: Alberto Thorvaldsen

Abstract

Huth takker for Thorvaldsens venskab i en situation, hvor han var meget ulykkelig. Han fortæller, at han er i bedring og beder om 10 scudi til kirurgen og lægen samt om at låne nogle af Holbergs komedier.

See Original

Eyegode Ven.

Jeg havde havd den fornøyelse at komme folk til Dem, for at takke Dem paa det hierteligste for Deres sande Godhed og Venskab De har bevist mig i een Tilstand hvori jeg mig troede saa skrækkelig ullykelig, men Doctoren har forbudt mig at gaa saa tidlig ud om Morgenen. Jeg beder Dem at give Overbringeren af disse Linier og Al[xx]en 10 Skudi til mig, at kunde betale Chirurgen og Doctoren.
Jeg har ikke sovet got i Nat, men befinder mig omendskiønt svag dog vel. – Lev fornøyet og sundt det ønsker Dem

Deres
taknemmelige
Wilhelm Huth

Vilde De vel og have den Godhed
og sende mig en Deel af Holbergs
Comedier, da jeg slet intet har at
læse. –

Archival Reference
m2 1810, nr. 19, nr. 3
Subjects
Loans and Bills of Exchange
Last updated 19.08.2014 Print